Partneři akce


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Cyklistická akce pro všechny věkové kategorie


Pozvánka na 31. ročník Křižanovského triatlonu 29. 8. 2020


VÝSLEDKY:
celkové pořadí
podle kategorií
dětské závody

FOTOGALERIE:
výlet
dětské závody
fotografie od Tomáše Běhala


KDY:
25. července 2020

KDE:
Křižanov, fotbalové hřiště u ZŠ

DĚTSKÉ ZÁVODY:
prezentace: 9:00 - 9:45, start: 10:00
kategorie: 0-4 (odrážedla); 0-4 (kola); 5-7; 8-10; 11-13 let
startovné zdarma

VÝLET:
prezentace: 12:30 - 13:30, start: 14:00
kategorie: muži/ženy 14-18; 19-35; 36-49; 50+ let
délka 27,5 km po vedlejších silnicích a polních a lesních cestách
startovné 150Kč, do 18 let zdarma


www.mapy.cz

U účastníků do 18 let je nutný písemný souhlas jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce na přihlášce k výletu.

Po vyhlášení nejlepších výletníků následuje losování tomboly.

PLAKÁT:

POŘADATEL:
TJ Sokol Křižanov, oddíl cyklistiky

KONTAKT:
cyklocupkrizanov@centrum.cz
tel.: 736 151 098

PODMÍNKY
Cyklistický akce CYKLO CUP Křižanov se jede za plného silničního provozu. Účastníci se zavazují dodržovat zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Jízdu na vlastní nebezpečí stvrzují účastníci svým podpisem v přihlášce. Každý účastník je sám zodpovědný za způsobené škody na zdraví a majetku vzniklé jemu samotnému, dalším účastníkům a třetí osobě před, v průběhu i po akci. Cyklistická přilba povinná. Startovní číslo je každý účastník povinen umístit na řidítka tak, aby číslo bylo vidět při čelním pohledu. Po dokončení výletu je povinen vrátit startovní číslo na určeném místě za cílem. Podmínkou převzetí věcných cen je osobní účast na vyhlášení a losování tomboly. Po případném odstoupení je účastník povinen telefonicky informovat pořadatele. Svojí účastí na akci souhlasíte s užitím poskytnutých údajů a pořízených fotografií pro potřeby pořadatele.

MINULÉ ROČNÍKY (VÝSLEDKY, FOTOGALERIE):
1. ročník - 2019