Partneři akce


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Cyklistická akce pro celou rodinu
4. ročník


VÝSLEDKY:
celkové pořadí
podle kategorií
dětské závody

FOTOGALERIE:
výlet
dětské závody


KDY:
23. července 2022

KDE:
Křižanov, fotbalové hřiště u ZŠ

DĚTSKÉ ZÁVODY:
prezentace: 8:30 - 9:15, start: 9:30
kategorie: 0-4 (odrážedla); 0-4 (kola); 5-7; 8-10; 11-13 let
startovné zdarma

VÝLET:
prezentace: 12:30 - 13:30, start: 14:00
kategorie:
trasa 23 km: muži 14-18, 19-39, 40-49, 50+ let; ženy 14-39, 40+ let
trasa 40 km (2 okruhy): muži 14-39, 40+ let; ženy 14+ let; elektrokola (bez rozdílu věku, pohlaví či výkonu elektrokola)

startovné pro obě trasy 300 Kč, včetně občerstvení a tomboly, do 18 let zdarma

trasy vedou po vedlejších silnicích, polních a lesních cestách

www.mapy.cz

U účastníků do 18 let je nutný písemný souhlas jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce na přihlášce k výletu.

Po vyhlášení nejlepších výletníků a elektro výletníků následuje losování tomboly.

Výsledky v kategorii elektro se nezapočítávají do celkového pořadí

PLAKÁT:

POŘADATEL:
TJ Sokol Křižanov, oddíl cyklistiky

KONTAKT:
cyklocupkrizanov@centrum.cz
tel.: 736 151 098

PODMÍNKY
Cyklistická akce CYKLO CUP Křižanov se jede za plného silničního provozu. Účastníci se zavazují dodržovat zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Jízdu na vlastní nebezpečí stvrzují účastníci svým podpisem v přihlášce. Každý účastník je sám zodpovědný za způsobené škody na zdraví a majetku vzniklé jemu samotnému, dalším účastníkům a třetí osobě před, v průběhu i po akci. Cyklistická přilba povinná. Startovní číslo je každý účastník povinen umístit na řidítka tak, aby číslo bylo vidět při čelním pohledu. Po dokončení výletu je povinen vrátit startovní číslo na určeném místě za cílem. Podmínkou převzetí věcných cen je osobní účast na vyhlášení a losování tomboly. Po případném odstoupení je účastník povinen telefonicky informovat pořadatele. Svojí účastí na akci souhlasíte s užitím poskytnutých údajů a pořízených fotografií pro potřeby pořadatele.

MINULÉ ROČNÍKY (VÝSLEDKY, FOTOGALERIE):
3. ročník - 2021
2. ročník - 2020

1. ročník - 2019


VŠECHNY VÁS ZVEME TAKÉ NA 33. ROČNÍK KŘIŽANOVSKÉHO TRIATLONU,
KTERÝ SE KONÁ 3. ZÁŘÍ 2022